Maatschappijleer werk 3e klas BKGT

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Werk
Dat je iets doet omdat andere mensen daar behoefte aan hebben.
Arbowet
Daarin staat hoe werkgevers moeten zorgen voor gezonde en veilige werkplekken.
minimumloon
Dat is loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt
Status
Heeft te maken met je maatschappelijke positie
CV
Is een kort lijstje met je persoonlijke gegevens, je opleidingen en je werkervaring.
Netwerken
Vertellen aan kennissen en vrienden dat je werk zoekt.
Arbeidsovereenkomst
Contract waarin de afspraken tussen jou en je werkgever staan
Arbeidsvoorwaarden
Alle zaken die in je arbeidscontract staan.
Functioneringsgesprek
Tijdens dit gesprek bespreek je met je baas hoe het werken gaat en of er verbeteringen mogelijk zijn.
Maatschappelijke positie
De plaats die je in de samenleving inneemt.
Maatschappelijke ladder
Maatschappelijke positie van laag naar hoog
Sociale ongelijkheid
Rijkdom, macht en kennis niet gelijk over alle mensen zijn verdeeld.
Sociale mobiliteit
Het klimmen op de maatschappelijke ladder.
Op staande voet ontslagen
Per direct het bedrijf moet verlaten en dat je geen recht hebt op een werkloosheidsuitkering.
Vakbond
Komt op voor de belangen van werknemers.
Cao
Collectieve arbeidsovereenkomst
Verzorgingsstaat
De overheid helpt de burgers waar dat nodig is.
Werknemersverzekeringen
Verzekeringen voor mensen in loondienst
Volksverzekeringen
Verzekeringen voor mensen die niet werken
Bijstand
Regeling waarbij je geld krijgt van de overheid wanneer je zelf niet genoeg geld hebt.
AOW
Ouderenpensioen
AOW-leeftijd
67 jaar
Failliet
Bedrijf kan al zijn kosten niet meer betalen.
UWV
Bedrijf van de overheid dat je helpt bij het zoeken naar een baan.
Open sollicitatie
Er is geen vacature maar toch schrijf je een brief naar dat bedrijf.
Flexibele werktijden
Werktijden die niet precies vastliggen
Zwart werken
Is verboden en je kunt er een flinke boeten voor krijgen. Je betaald geen belastingen en premies.
Leeftijdsdiscriminatie
Ze vinden je te oud of te jong.
Opzegtermijn
Het termijn wanneer je het contract mag opzeggen