Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

actualiseren
...
globaliseren
over de hele wereld verspreid raken
profeteren
voorspellen
antecedenten(onderzoek)
(onderzoek naar) iemands voorgeschiedenis
apotheose
indrukwekkend einde
assertief
zelfverzekerd, in staat om voor zichzelf op te komen
entourage
omgeving
generaliseren
op grond van één geval een heleboel gevallen op dezelfde manier beoordelen.
marchanderen
over voorwaarden onderhandelen, schipperen
militante
strijdbaar
narcistisch
erg met zichzelf ingenomen, ijdel
notabele
voornaam persoon
stigmatiseren
iemand een slechte naam bezorgen omdat hij ooit iets verkeerd heeft gedaan.
ultimatum
laatste, dwingende eis, waarna bij het niet toegeven strafmaatregelen volgen.
statistisch gezien
op te maken uit de grote hoeveelheid verzamelde gegevens die met elkaar worden vergeleken
profijtbeginsel
principe dat de kosten van de overheidsdiensten in rekening worden gebracht aan de gebruikers
constitutie
manier waarop je lichaam in elkaar zit en functioneert
heikel
lastig, hachelijk
fixatie
zeer sterke gerichtheid
liquidatie
het uit de weg ruimen van iemand
commotie
opschudding
dialyse
bloedspoeling
interfereren
op elkaar inwerken