31 terms

Angol Kötőszavak

STUDY
PLAY
before
előtt
when
amikor
as soon as
mihelyt
while
amíg
during
vmi folyamán
after that
ezután
later
később
soon
hamarosan
then
aztán
in the beginning
az elején
finally
végezetül
by the time
amikorra
although
bár, habár
even though
annak ellenére
however
bár
but
de
whereas
miután, minthogy
nevertheless
mindamellett
despite
vmi ellenére
therefore
ezért, tehát
so
tehát
for this reason
ebből az okból kifolyólag
as a consequence
vminek következtében
as a result
ennek eredményeképpen
in order to
azért hogy
as well
szintén
as well as
valamint
in the meantime
eközben
in fact
valójában, tulajdonképpen
after a while
egy kis idő múlva
surprisingly
meglepően