26 terms

PRZYMIOTNIKI - PRZECIWIENSTWA

STUDY
PLAY
heavy
ciężki
light
lekki
soft
miękki
hard
twardy, trudny
safe
bezpieczny
dangerous
niebezpieczny
long
długi
short
krótki
high
wysoki
low
niski
narrow
wąski
wide
szeroki
beautiful view
piękny widok
it is too expensive
to jest za drogie
it isn't fast enough
to nie jest wystarczająco szybkie
slow
powolny
it is too big
to jest za duże
it isn't good enough
to nie jest wystarczająco dobre
incorrect invoice
nieprawidłowa faktura
old
stary
young
młody
employee
pracownik ( = worker )
truck
ciężarówka
bridge
most
pocket
kieszeń
to carry a suitcase
nosić walizkę