NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. obvious
 2. neglect
 3. conduct
 4. indulge
 5. brine
 1. a zaniedbanie
 2. b oczywisty
 3. c zachowanie
 4. d woda morska
 5. e zaspokój

5 Multiple choice questions

 1. popsuć
 2. wycena
 3. niewiarygodny
 4. pogłoska
 5. nazwisko panieńskie

5 True/False questions

 1. gizmoustrojostwo

        

 2. doubtwątpliwość

        

 3. rewardingnagradzając

        

 4. commitpopełnić

        

 5. disguisezmienić wygląd