72 terms

Tschechisch Aspektpaare vollendet - unvollendet

STUDY
PLAY
poděkovat
děkovat (danken)
nasnídat se
snídat (frühstücken)
přijet
přijíždět (ankommen, eintreffen)
vzít
brát (nehmen, mitnehmen)
začít
začínat (anfangen, beginnen)
odejít
odcházet (weggehen, wegfahren)
otevřít
otvírat (öffnen)
koupit
kupovat (kaufen)
nastoupit
nastupovat (einsteigen)
vyhledat
hledat (suchen)
narodit se
rodit se (zur Welt kommen)
stoupnout
stoupat (hochsteigen)
vyhrát
vyhrávat (gewinnen) - Vokaldehnung
poprosit
prosit (bitten)
navečeřet se
večeřet (zu Abend essen)
promluvit
mluvit (sprechen)
dát
dávat (geben) - Vokaldehnung
přijít
přicházet (daherkommen)
zavřit
zavírat (schließen, zugehen)
odpočinout si
odpočívat (sich ausruhen)
umřít
umírat (sterben)
klesnout
klesat (sinken, sich senken)
prohrát
prohrávat (verlieren, im Spiel) - Vokaldehnung
rozdat
rozdávat (verteilen) - Vokaldehnung
bodnout
bodat (stechen)
chytit
chytat (fangen)
hodit
házet (werfen)
najmout
najímat (mieten)
poslechnout
polsouchat (befolgen)
pomoci
pomáhat (helfen)
sednout si
sedat si (sich setzen)
umřít
umírat (sterben)
zatknout
katýkat (festnehmen)
hodit
házet (werfen)
ohlídnout se
ohlížet se (sich umsehen)
podvést
podvádět (betrügen)
přijít
přijít (kommen)
prominout
promíjet (verzeihen)
vyrobit
vyrábět (herstellen)
vynést
vynášet (wegtragen)
zaznět
zaznívat (erklingen)
přeřeknout se
přeříkávat se (sich versprechen)
poznat
poznávat (kennenlernen)
vychovat
vychovávat (erziehen)
vydělat
vydělávat (verdienen)
umýt
umývat (abspülen)
zpracovat
zpracovávat (bearbeiten)
podepsat
podepisovat (unterschreiben)
navštívit
navštěvovat (besuchen)
navrhnout
navrhovat (vorschlagen)
pohnout
pohybovat (bewegen)
koupit
kupovat (kaufen)
ukázat
ukazovat (zeigen)
ujistit
ujišt'ovat (versichern)
vzít
brát (nehmen)
položit
klást (legen)
leknout se
bát se (sich fürchten)
pustit
pouštět (loslassen)
zkrátit
zkracovat (kürzen)
nazvat
nazývat (bezeichnen)
usnout
usínat (einschlafen)
vyhnat
vyhánět (treiben)
hodit
házet (werfen)
pomoci
pomáhat (helfen)
koupit
kupovat (kaufen)
zkrátit
zkracovat (kürzen)
rozdat
rozdávat (verteilen)
vrátit
vracet (zurückgeben)
zavřít
zavírat (schließen)
zaplatit
platit (zahlen, bezahlen)
zeptat se
ptát se (fragen, sich erkundigen)
vymyslet
myslet (denken, meinen)