11 terms

5CONVERSATION 10 (on 23.05)

STUDY
PLAY
(A)Would you like to see the new James Bond film tonight?
Czy chciałbyś oglądnąć nowy film James Bond dziś wieczorem?
(B)Yes, I'd love to.
Tak, bardzo.
(A)Sophie and Alex are coming too.
Sophie i Alex też idą.
(B)Is it your birthday or something?
Czy to są twoje urodziny, czy coś takiego?
(A)No, but I've got free tickets.
Nie, ale mam trzy wolne bilety.
(B)Who gave them to you?
Kto ci je dał?
(A)One of the girls at the XP Cinema.
Jedna z dziewczyn przy kinie XP.
(B)Why did she give them to you?
Dlaczego ci je dała?
(A)I was walking past the cinema last night and she was giving free tickets to everyone.
Szedłem koło kina zeszłego wieczoru i ona rozdawała darmowe bilety każdemu.
(B)Lucky you! How many did she give you?
Szczęściarz z ciebie! Ile (biletów) ci dała?
(A)Four. She gave me two but I asked her for two more!
Cztery. Dała mi dwa, ale poprosiłem jej o jeszcze dwa.