20 terms

nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

verval
achteruitgang
gehandhaafd
in stand gehouden
ondubbelzinnige
zeer duidelijke
poneert
stelt, beweert
opzichtige
opvallende
scenario
toekomst beeld
semi
half
de dienst uitmaken
bepalen wat er gebeurd
overwegend
voornamelijk
evolueren
zich ontwikkelen
verbasteren
op een verkeerde manier veranderen
wrevel
ergenis
devies
motto, lijfspreuk
relativeren
het betrekkelijke inzien of aangeven
pleidooi
betoog
registreren
vastleggen, opmerken
anarchistisch
zonder regels en zonder duidelijke wetten
dynamisch
in beweging, veranderlijk
het tij ... keren
een verkeerde ontwikkeling tegengaan
treft geen enkele blaam
heeft geen schuld