373 terms

Lessons 1-10 (pinyin vs english)

STUDY
PLAY
you
ni
good
hao
please
qing
to ask (a question)
wen
expensive
gui
last name
xing
i, me
wo
question particle (returns question)
ne
miss
xiaojie
to be called (what name)
jiao
what
shenme
name
mingzi
mr.
xiansheng
to be
shi
teacher
laoshi
question particle
ma
no, not
bu
student
xuesheng
also, too
ye
people
ren
china
zhongwen
united states
meiguo
britain
yingguo
japan
riben
mexico
moxige
that
na
possessive particle
de
photo
zhaopian
this
zhe
father
baba
mother
mama
general measure word
ge
female
nu
children
haozi
who?
shui
she
ta
sister
jiejie
male
nan
younger brother
didi
he
ta
eldest brother
dage
son
erzi
to have
you
daughter
nuer
not
mei
home
jia
how many (fill in the blank)
ji
mw family members
kou
older brother
gege
two
liang
younger sister
meimei
and
he
eldest sister
dajie
second oldest sister
erjie
to do
zuo
work
gongzuo
english language
yingwen
both all
dou
doctor
yisheng
businessman
shangren
soldier
junren
professor
jiaoshou
worker
gongren
nurse
hushi
September
jiu yue
month
yue
twelve
shi er
mw days of a month
hao
week
zing xi
Thursday
qing xi si
day
tian
birthday
sheng ri
this year
jin nian
how many/much; to what extent
duo
big
da
eighteen
shi ba
years old
sui
eat
chi
meal
fan
is that ok?
zenme yang
too; extremely
tai....le
thank you
xie xie
to like
xi huan
cuisine
cai
or
hai shi
but
ke shi
we
wo men
o clock
dian
half hour
ban
night
wanshang
goodbye
zai jian
now
xian zai
quarter hour
ke
matter, affair, event
shi r
today
jin tian
very
hen
busy
mang
tomorrow
ming tian
dinner
wan fan
why
wei shenme
because
yinwei
also
hai
classmate
tongxue
to be acquainted with
renshi
friend
pengyou
new years
nin nian
to see
jian
to play ball
da qiu
to watch, to read
kan
tv
dian shi
to sing
chang ge
to dance
tiao wu
to listen
ting
music
yinyue
book
shu
right, correct
dui
some
you de
time
shi hou
movie
dian ying
often
chang chang
in that case, then
na
to go
qu
foreign
wai guo
to invite someone
qing ke
yesterday
zuo tian
weekend
zhou mo
so
suo yi
small
xiao
long time
hao jiu
not bad
bu cuo
would like to, want to
xiang
to think, to feel
jue de
interesting
you yi si
only
zhi
to sleep
shui jiao
forget it, never mind
suan le
to look for
zhao
other people
bie ren
particle, softens question
ya
Enter
jin
Fast
kuai
Come in
jin lai
Come
lai
To introduce
jie shou
once, a bit
yi xia
Happy
gao xing
Beautiful
piao liang
Sit
zuo
at, in, on
zai
Where
na r
School
xue xiao
to Drink
he
A little, some
dian r
Tea
cha
Coffee
ka fei
sentence final particle
ba
To want
yao
MW Bottles
ping
Cola
ke le
able to, can
ke yi
sorry
dui bu qi
To give
gei
MW Cups
bei
Water
shui
Coca-Cola
ke kou ke le
to go home
hui jia
not until, only then
cai
to Chat
liao tian r
Together
yi qi
dynamic particle
le
to Play
wan r
problem
wen ti
time
shi jian
take a test
kao shi
to practice
lain xi
honorable verson of ni
nin
next one
xi age
sentence final particle of exclamation or question
a
will be going to
yao
mw class periods
jie
hello! hey!
wei
convenient
fangbian
all right, ok
xing
precisely, exactly
jiu
to help
bang
to arrive
dao
have a meeting
kaihui
make a phone call
da dian hua
morning
shang wu
free time
kong r
to say, to speak
shuo
class, course
ke
to wait, to wait for
deng
to meet up with
jianmian
don't
bie
polite
keqi
which
na
after, from now on
yihou
to, for
gei
if
yaoshi
afternoon
xiawu
but
danshi
polite mw people
wei
must, have to
dei
with
gen
to come back
huilai
grade in school
nianji
to prepare
zhenbei
to talk
shuo hua
word; speech
hua
the previous one
shang ge
structural particle
de
to review
fu xi
to write
xie
character
zi
slow
man
measure word: long, thin, inflexible objects such as pens, rifles, etc.
zhi
pen
bi
measure word: flat objects, paper, pictures, etc.
zhang
paper
zhi
to teach
jiao
how; how come
zenme
to understand
dong
really
zhen
where
na li
to preview
yu xi
to study; to learn
xue
(prefix for ordinal numbers)
di
grammar
yu fa
easy
rong yi
new words; vocabulary
sheng ci
many; much
duo
Chinese characters
hanzi
difficult
nan
usually
ping chang
early
zao
so; this
zhe me
late
wan
morning
zao shang
homework; schoolwork
gong ke
everybody
da jia
to go to a class; to start a class; to be in class
shang ke
to begin; to start; beginning
kais hi
to read aloud
nian
text of a lesson
kewen
sound recording; to record
lu yin
to study; to learn
xue xi
handsome
shuai
cool
ku
measure word: essays, articles, etc.
pian
diary
ri ji
tired
lei
to get up
qi chuang
to take a bath/shower
xi zao
breakfast
zao fan
simultaneously; at the same time
yi bian
classroom
jiao shi
pronunciation
fa yin
new
xin
computer
dian nao
noon
zhongwu
dining room, cafeteria
can ting
lunch, midday meal
wufan
to go online; to surf the internet
shang wang
dormitory
sushi
there
na r
in the middle of (doing something)
zhengzai
before
yi qian
to tell
gaosu
already
yi jing
to know
zhi dao
measure word: letters
feng
letter
xin
recently
zui jin
school term; semester/quarter
xue qi
in addition to; besides
chule....yiwai
major (in college); specialty
zhuanye
can; know how to
hui
later
houlai
concert
yinyue hui
to hope; hope
xiwang
can; to be able to
neng
to use
yong
to laugh at; to laugh; to smile
xiao
to wish (well)
zhu
shop; store
shangdian
to buy
mai
things; objects
dongxi
sales person
shouhuo yuan
clothes, clothing
yifu
(mw shirts ect)
jian
shirt
chenshan
color
yanse
yellow
huang
red
hong
to wear; to put on
chuan
(mw pants)
tiao
trousers; pants
kuzi
size
hao
medium; middle
zhong
cheap, inexpensive
pianyi
if
ruguo...dehua
length
changduan
suitable
heshi
to try
shi
need not
bu yong
altogether
yigong
how much, how many
duoshao
money
qian
(mw Chinese dollar)
kuai
(mw 10 cents)
mao
(mw 1 cent)
fen
hundred
bai
to give change
zhao (qian)
pair
shuang
shoes
xie
to exchange; to change
huan
same; alike
yiyang
although
sui ran
size
da xiao
brown
kafeise
(mw kinds, styles)
zhong
black
hei
style
Yangzi
very, rather
ting
it
ta
here
zher
to pay with a credit card
shua ka
to receive; to accept
shou
credit card
xinyongka
however
buguo
again
zai
winter vacation
hanjia
airplane
feiji
ticket
piao
airport
feiji chang
to travel by
zuo
bus
gonggong qiche
or
houzhe
subway
ditie
to walk
zou
first; before
xian
mw stop, station
zhan
to get off of
xia che
then
ran hou
green
lu
line
xian
blue
lan
final, last
zuihou
to take a taxi
dache
troublesome
mafan
taxi
chuzuqiche
to drive a car
kaiche
to see off or out; to take someone (somewhere)
song
email
dianzi youjian
to allow or cause something
rang
to spend
hua
to feel embarrassed
bu haoyisi
every, each
mei
city
chengshi
especially
tebie
highway
gaosu gonglu
nervous
jinzhang
oneself
ziji
cell phone
shouji
send a text message
fa duanxin
new year
xinnian
happy
kuaile
to walk
zou lu
travel by train
zuo huoche
travel by ship
zuo chuan
ride a bike
qizixingche
ride a motorcycle
qi motuo che