46 terms

Afkortings

2012
STUDY
PLAY
a.g.v.
as gevolg van
antw.
antwoord
asb.
asseblief
bet.
beteken
bg.
bogenoemde
bl.
bladsy
b.o.
blaai om
cm
centimeter
dept.
departement
d.i.
dit is
d.m.v.
deur middel van
dr.
dokter
ds.
dominee
d.w.s.
dit wil se
DBV
dierebeskermingsvereniging
i.p.v.
in plaas van
i.v.m.
in verband met
kapt.
kaptein
kg
kilogram
km
kilometer
km/h
kilometer per urr
L.W.
let wel
m
meter
m.a.w.
met ander woorde
mej.
mejuffrou
mev.
mevrou
mm
millimeter
mnr.
meneer
nl.
naamlik
nm.
namiddag
o.a.
onder andere
par.
paragraaf
p.j.
per jaar
R.S.V.P.
antw. asb.
SA
Suid-Afrika
str.
straat
tel.
telefoon
vgl.
vergelyk
vm.
voormiddag
VSA
Verenigde State van Amerika
ww.
werkwoord
laasgenoemde
lg.
ten spyte van
t.s.v.
sogenaamde
sg.
afdeling
afd.
ten opsigte van
t.o.v.