STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

celkern
bevat de erfelijke informatie
celmembraam
vlies dat rond de cel zit
celwand
zorgt voor stevigheid van de cel
centrosoom
(spoellichaapje met 2 centriolen) regelt verloop van de celdeling
cytoplasma
de waterige vloeistof waarmee de cel gevuld is, plaats waar reacties gebeuren
choroplasten
bladgroenkorrels, belangrijke stof bij fotosynthese
endoplasmatisch rediculum met ribosomen
transport van eiwitten en andere stoffen naar het Golgie-apparaat
Golgi-apparaat
transport van de stoffen naar de buitenkant van de cel
lysosomen
verteren de opgenomen voedingspartikels
mitchondrieën
energiecentrale van de cel
ribosomen
belangrijke rol bij de eiwitsynthese
vacuole
ruimte gevuld met vloeistof, geeft stevigheid
DNA
opslag van erfelijk materiaal
chromatinenetwerk
fijndradig netwerk, voor celdeling verdicht dit tot de compacte chromosomen
gen
een stukje
genlocus
plaats van een gen op een chromosoom
genoom
geheel van alle genetische informatie in een cel
genetica
erfelijkheidsleer