Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Sociale controle
Controle op het gedrag van mensen door familie, vrienden of buren waardoor het lastig is je afwijkend te gedragen
Waarden en normen
Wat door mensen belangrijk wordt gevonden en de gedragsregels in een samenleving
Jongerencultuur
Cultuur van jongeren die eind jaren 50 is ontstaan als een vorm van verzet tegen de bestaande manier van leven
Nozems
Jongeren die in de jaren 50 en 60 meestal gekleed gingen in leer of minirok een kuif of suikerspin hadden en na werk of school vooral plezier wilden maken
Provo's
Groep jongeren vooral studenten uit Amsterdam die eind jaren 60 met happenings en eigen plannen de consumptiemaatschappij en het gedrag van regering politie en leraren uitdaagden
Hippies
Jongeren die eind jaren 60 begin jaren 70 vonden dat geweldloosheid vrije relaties en drugs het leven mooier maakten ze droegen meestal bontgekleurde kleren kralenkettingen en lang haar
Mentaliteit
Manier van denken bijvoorbeeld over wat goed en belangrijk is
Ontkerkelijking
Het minder of niet meer naar de kerk gaan van de bevolking
Individualisering
Het individu wordt belangrijker dan de groep waartoe hij of zij behoort
Democratisering
Het bestuur van een land democratischer maken dat wil zeggen: zorgen dat de burgers meer invloed op de besluitvorming hebben