Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

El Filibusterismo: Kabanata 1 - 39

5.0 (5 reviews)
Get a hint
Basilio
Click the card to flip 👆
1 / 208
1 / 208
Terms in this set (208)
Basilio
Kabanata 2: Estudyante ng Medisina
itim na itim
Kabanata 2: Si Basilio ay nakasuot ng _____ na ______.
Padre Irene
Kabanata 2: Matalik na kaibigan at tagapayo ni Kapitan Tiyago
apyan
Kabanata 2: Inutusan ni Kapitan Tiyago si Basilio na pumaroon sa lalawigan upang mapag-isa at nang makahithit ng _____.
Paulita Gomez
Kabanata 2: Sino ang pamangkin ni Donya Victorina?