14 terms

번역 - 연평도 민간인 시신 2구 발견 - 1

STUDY
PLAY
official residence, glowna siedziba
관사
construction site, plac budowy
공사장
serviceman, soldier, wojskowy
군인
counter word for places, institutions
군데
base station (stacja bazowa telefonii komorkowych)
기지국
borough office, biuro rady miasta (ratusz) 1
구청
cialo, kwalifikator dla osoby zmarlej
to add, dodac cos
덧붙이다
area, extent, powierzchnia, rozmiar, zakres (km2)
면적
life, zycie
목숨
to suffer, cierpiec
당하다
to lose, stracic
잃다
the Marine Corps, (Korpus Amerykanskiej) Piechota Morska
해병대
city hall, ratusz 2
시청