10 terms

Ord vecka 21

STUDY
PLAY
livsfråga
frågeställningar som handlar om livets mening, vad som händer när man dör, om Gud finns, om rätt och fel med mera.
Brahman
världssjälen enligt hinduismen
Atman
människans och djurens själ enligt hinduismen
reinkarnation
återfödelse
karma
allt man gör och tänker i sitt liv
meditation
att samla sina tankar och bara tänka på en sak
upplyst
en som har nått nirvana enligt buddhismen
nirvana
enligt buddhismen är * att bli fri från att vilja ha saker, fri från hat och att man lugnt och stilla finner sig i allt.
pagod
ett buddhistiskt tempel
munk
en religiös man som lever efter mycket stränga regler