4 terms

Aardrijkskunde

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Agglomeratie
Centrale stad + vastgegroeide dorpskernen
Stadsgewest
centrale stad + vastgegroeide dorpskernen + losse dorpjes
Stedelijk gebied
stadsgewesten aan elkaar gegroeid
bv. Randstad
Megalopolis
metrapolen aan elkaar gegroeid
bv. Boswash