NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

  1. Ilea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke
  2. Hortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke
  3. Egia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

3 True/False questions

  1. Si me tocara la lotería se me alegraría el corazónEgia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

          

  2. Si le viniera el novio irían al cine por la nocheSenargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke

          

  3. Si a Elena se le estropease el coche de su padre se le caería el pelo.Hortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke