74 terms

Swedish verbs forts

STUDY
PLAY
vara (är-var-varit)
to be
be (ber-bad-bett)
to pray
ge (ger-gav-gett)
to give
binda (binder-band-bundit)
to attach
brinna (brinner-brann-brunnit)
to burn
brista (brister-brast-brustit)
to burst
dricka (dricker-drack-druckit)
to drink
finna (finner-fann-funnit)
to find
finnas (finns-fanns-funnits)
to exist, be situated
försvinna (försvinner-försvann-försvunnit)
to disappear
hinna (hinner-hann-hunnit)
to have the time to
rinna (rinner-rann-runnit)
to run, flow
sitta (sitter-satt-suttit)
to sit
slippa (slipper-slapp-sluppit)
to be let off, get away with
spinna (spinner-spann-spunnit)
to spin
spricka (spricker-sprack-spruckit)
to crack
spritta (spritter-spratt-spruttit)
to give a start, flinch, quiver
springa (springer-sprang-sprungit)
to run
sticka (sticker-stack-stuckit)
to splinter, prick, sting
tvinga (tvinger-tvang-tvungit)
to oblige
vinna (vinner-vann-vunnit)
to win
bära (bär-bar-burit)
to carry
skälva (skälver-skalv-skälvt)
to tremble
skära (skär-skar-skurit)
to cut
smälta (smälter-smalt-smultit)
to melt
stjäla (stjäl-stal-stulit)
to steal
svälta (svälter-svalt-svultit)
to starve
bita (biter-bet-bitit)
to bite
bli (blir-blev-blivit)
to stay, become
driva (driver-drev-drivit)
to drive
glida (glider-gled-glidit)
to glide
gnida (gnider-gned-gnidit)
to rub
gripa (griper-grep-gripit)
to seize
kliva (kliver-klev-klivit)
to stride
lida (lider-led-lidit)
to suffer
niga (niger-neg-nigit)
to curtsey
pipa (piper-pep-pipit)
to chirp
rida (rider-red-ridit)
to ride
riva (river-rev-rivit)
to scratch, tear off, pull down
skina (skiner-sken-skinit)
to shine
skrida (skrider-skred-skridit)
to walk slowly
skrika (skriker-skrek-skrikit)
to cry
skriva (skriver-skrev-skrivit)
to write
slita (sliter-slet-slitit)
to wear (out, down), tear
smita (smiter-smet-smitit)
to run away
sprida (sprider-spred-spriTT)
to spread
stiga (stiger-steg-stigit)
to rise, get up
strida (strider-stred-stridit)
to fight
svida (svider-sved-svidit)
to burn (pain)
svika (sviker-svek-svikit)
to betray
tiga (tiger-teg-tigit)
to keep silent
vika (viker-vek-vikit)
to fold
vina (viner-ven-vinit)
to whistle
vrida (vrider-vred-vridit)
to twist, turn
få (får-fick-fått)
to receive, be allowed to
gå (går-gick-gått)
to walk
begrava (bregaver-begrov-begravit)
to bury
dra (drar-drog-dragit)
to pull
fara (far-for-farit)
to go (away)
gala (gal-gol-galit)
to crow
ta (tar-tog-tagit)
to take
le (ler-log-lett)
to smile
komma (kommer-kom-kommit)
to come
sova (sover-sov-sovit)
to sleep
slå (slår-slog-slagit)
to beat, hit
slåss (slåss-slogs-slagits)
to fight
stå (står-stod-stått)
to stand
svärja (svärjer-svor-svurit)
to swear
dö (dör-dog-dött)
to die
ligga (ligger-log-legat)
to lie down
se (ser-såg-sett)
to see
äta (äter-åt-ätit)
to eat
gråta (gråter-grät-gråtit)
to cry
låta (låter-lät-låtit)
to sound (or to let ie.sb do something)