27 terms

woorden unit 8 blz. 132

STUDY
PLAY
nauwelijks
hardly
bijna
nearly
voorbij
over
gemengd
mixed
liggen/lagen
lie to/ lay
wakker
awake
veronderstellen
suppose to
meteen
straight away
prijs
price
goedkoop
cheap
kopen/kochten
buy to/bought
verdienen
earn to
gebruiken
use to
oneens zijn met
disagree to
vooral
especially
het mis hebben
wrong to be
geleden
ago
beslist
definitely
nogal, tamelijk
pretty
kletsen
chat to
aankomen, arriveren
arrive to
welterusten, goedenacht
goodnight
topkwaliteit
top quality
per dag
a day
pakistaans
pakistani
redding
rescure
dapper
brave