47 terms

symptoms

STUDY
PLAY
aching muscles
bolące mięśnie
addiction
uzależnienie
be addicted to
być uzależnionym od
allergy
alergia
amnesia
amnezja
appendix
wyrostek robaczkowy
backache
ból pleców
profouse
obfite
bleeding
krwawienie
blindness
ślepota
blind
ślepy
blister
pęcherz
blood presure
ciśnienie krwi
bruise
siniak
burn
oparzenie
cancer
nowotwór
chickenpox
ospa wietrzna
cold
przeziębienie
concussion
wstrząśnienie mózgu
contagious diseases
choroba zakaźna
cough
kaszel
deafness
głuchota
deaf
głuchy
earache
ból ucha
fatal disease
choroba śmiertelna
a bit poorly
czuć się źle
feel dizzy
mieć zawroty głowy
feel sick
mieć mdłości
fever
gorączka
flu
grypa
fracture
złamanie
headache
ból głowy
hurt
skaleczony
incurable disease
nieuleczalna choroba
injury
zranienie
indigestion
niestrawność
infect
zarazić
inherited disease
choroba dziedziczna
insomnia
bezsenność
disability
inwalidztwo
itch
swędzieć
limited movements
ograniczone ruchy
lump
guz
nausea
nudności
meningitis
zapalenie opon mózgowych
mumps
świnka
pimple
pryszcz