nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

mistroostig
verdrietig, somber
de aureool
stralenkrans om het hoofd of lichaam
afgunstig
jaloers
de aureool
figuurlijk - uitstralig
verloochenen
niet willen kennen, ontkennen
verloochenen
handelen in strijd met
weerloos
niet in staat zich te verdedigen, niet in staat zich te kunnen verweren
roekeloos
niet op gevaar lettend
roekeloos
zonder na te denken
geplaveid
met stenen begaanbaar gemaakt
willoos
zonder eigen wil
ontpoppen
zich ontwikkelen tot iets
innemend
heel veel sympathie, genegenheid of respect opwekken bij mensen
verafgoden
als een soort god aanzien
verafgoden
heel erg opkijken naar iets of iemand
de apathie
onverschilligheid, lusteloosheid
apatisch
onverschilligheid, lusteloosheid
krediet krijgen
nog wat kansen of vertrouwen krijgen
egoïstisch
enkel aan zichzelf denkend
forceren
de nodige kracht gebruiken om iets open te maken, openbreken
forceren
de nodige extra inspanningen leveren om iets te bereiken, afdwingen
het decenium
periode van tien jaar
officieel
echt, wettelijk, door de bevoegde personen goedgekeurd
aan de haak rijgen
vangen, behalen
het debuut
eerste werk, begin
zich beroerd voelen
zich ellendig of belabberd voelen, niet zo fit zijn
opzichtig
opvallend, met de bedoeling om de aandacht te trekken
de fabricatie
het make, fabriceren van iets
gissen
raden, gokken
rivaliseren
met elkaar strijden om iets of om wie de beste is, concurreren
populair
geliefd en bekend bij veel mensen
het pamflet
blaadje met een korte tekst waarin vaak fel geprotesteerd wordt tegen iets
pronken
mooie dingen duidelijk laten zien
manusje-van-alles
iemand die handig is, die allerlei klusjes doet
de ijdeltuit
iemand die erg op zijn uiterlijk gesteld is
zich gedeisd houden
kalm blijven, proberen niet op te vallen
in aanvaring komen met
(figuurlijk) in conflict komen met
hamsteren
grote voorraden (levensmiddelen) inslaan
het smeergeld
geld dat aan iemand gegeven wordt om hem om te kopen (omkoopgeld)
de rebellie
opstand tegen de wettige overheid
rebellie
(figuurlijk) opstandigheid
onroerende goederen
huizen, gronden
correspondentie
briefwisselingen (nu via email)
onroerende goederen
huizen, gronden
OTHER SETS BY THIS CREATOR