71 terms

Teach Yourself Irish Unit 8

STUDY
PLAY
bronntanas
present
do chara (m) dom
for a friend of mine
ar aigne (f)
in mind
ag smaoineamh ar
thinking of
a cuid (f) gruaige (f)
her hair
Gruiag (f) fhionn atá uirthi.
She has fair/blond hair.
gorm
blue
oireann...do
suits
síleann...de
thinks of
buachaill (m)
boy (here, boyfriend)
féasóg
beard
ciúin
quiet, reserved
cúirtéiseach
polite, courteous
taitneamhach
pleasant
státsheirbhíseach (m)
civil servant
roinn (f)
department
oideachas (m)
education
gloine (f)
glass
ceannaím
I buy
anois is arís
now and again
Conas sin?
How is that?
imríonn
plays
go háirithe leadóg
especially tennis
buann
wins
duais (f)
prize
ó am (m) go ham
from time to time
léine (f)
shirt
blús (m)
blouse
cóta (m)/casóg (f)
coat/jacket (including sports jacket)
culaith (f) (éadaigh)
suit (of clothes)
seaicéad (m)
jacket
geansaí (m)
pullover
treabhsar/bríste (f)
trousers
sciorta (m)
skirt
gúna (m)
dress
stoca(í) (m)
stocking(s)
dearg
read
buí
yellow/orange
uaine/glas
green
gorm
blue
corcra
purple
dubh
black
bán
white
liath
grey
donn
brown
fionn
fair (of hair)
ard
tall
íseal
short
ramhar
fat
tanaí
thin
láidir
strong
lag
weak
taitneamhach
pleasant
gránna
unpleasant, rude
croíúil
cheerful
cineálta
kind
macánta
honest, mild-mannered
cúirteisach
polite
foighneach
patient
meabhrach
intelligent
éirimiúil
intelligent
cliste
dexterous, smart
dáiríre
sincere
tuisceanach
understanding, considerate
díograiseach
diligent
dílis
loyal
stuama
level-headed
ag cailleadh
losing
déanach
late
cheana
already
cóisir (f)
party