22 terms

nederlands

STUDY
PLAY
implanteren
inzetten in levend weefsel
imponeren
indruk maken
improviseren
onvoorbereid uitvoeren
incasseren
innen
indexeren
koppelen aan het algemeen prijsniveau
indoctrineren
een overtuiging opdrinegen
paraderen
een optocht houden
polemiseren
twisten in een dagblad over een bepaald onderwerp
preciseren
nauwkeurig beschrijven
provoceren
uitdagen, uitlokken
matineus
gewend vroeg op te staan
acute
plotselinge en hevige
frivool
lichtzinnig
geobsedeerd
volledig in beslag genomen
uniciteit
het uniek-zijn
sporadisch
zeer weinig
xenofoob
vreemdelingenhater
eufemistische
verzachtende
demografische
over de bevolking
rivaliserende
die hun best doen anderen te overtreffen
triviale
alledaagse
legitimiteit
wettigheid