Latin 3 Vocab 39

STUDY
PLAY
to take away
adimō, adimere, adēmī, adēmptus-a-um
to not know
nesciō, nescīre, nescīvī, nescītus-a-um
to complain
queror, querī, questus sum
poverty
paupertās, paupertātis, f
veteran
veterānus, veterānī, m
perhaps
forsitan (+ subjunctive)
from time to time
interdum
whether
num