8 terms

English 3_new 18.1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

cook
nấu ăn
do homework
làm bài tập về nhà
draw
vẽ
know
biết/hiểu biết
listen to music
nghe nhạc
love
yêu thương
play the piano
chơi piano
read
đọc
OTHER SETS BY THIS CREATOR