100 terms

Syntax - vazby

STUDY
PLAY
Žádat od pokladní bloček.
Требовать у кассирши чек.
Dozvědět se novinky od stážistů.
Узнать новости у стажёров.
Od zkušených mistrů.
Учиться точности у опытных мастеров.
Půjčovat si gumu od souseda.
Брать резинку у соседа.
Ptát se policisty na ulici Lermontova.
Спрашивать у милиционера улицу Лермонтова.
Prosit otce o nějaké peníze / slíbené peníze.
Просить у отца денег / деньги.
Žádat učitele o dovolení.
Просить у преподователя разрешения
Žádat Galinu o radu.
Спрашивать у Галины совета.
Naslouchat rozhovoru.
Прислушиваться к разговору.
Naučit děti pořádku.
Приучать детей к порядку.
Obtěžovat dívku.
Приставать к девушке.
Zvykat si na nové sousedy.
Привыкать к новым соседям.
Snažit se o nejlepší výsledky.
Стремиться к лучшим результатам.
Agitovat / hlasovat pro (za) kandidáta.
Агитировать / голосовать за кандидата.
Fandit mužstvu.
Болеть за команду.
Dávat se / pouštět se do práce.
Браться / приниматься за работу.
Zastat se / ujmout se kolegy.
Затупиться / вступиться за колегу.
Bát se / mít strach o syna.
Бояться / тревожиться за сына.
Sledovat / pozorovat let rakety.
Наблюдать / следить за полётом ракеты.
Dohlížet na pořádek.
Наблюдать / следить за порядком.
Ošetřovat pacientku / pečovat o pacientku.
Ухаживать за пациенткой.
Ucházet se o dívku.
Ухаживать за девушкой.
Lovit kachny.
Охотиться за утками.
Obracet se na přítele o radu.
Обращаться к другу за советом.
Zdravit se se sousedy / zdravit sousedy.
Здороваться с соседями.
Zaplatit číšníkovi / vyrovnat se s číšníkem.
Рассчитаваться / расплатиться с официантом.
Hlásit splnění rozkazu.
Доложить о выполнении приказа.
Připomínat spolupracovníkovi schůzi.
Напоминать сотруднику о собрании.
Poslouchat přednášku.
Слушать лекцию.
Číst časopisy.
Читать журналы.
Získat odměnu / cenu.
Получить приз.
Být vděčný otci.
Благодарить отца.
Porazit protivníka.
Победить противника.
Nalít mléko.
Налить молока.
Podat / přinést chléb.
Подать хлеба.
Zardousit / zaškrtit (plyn)
Удавить газу.
Vyhýbat se chybám.
Избегать ошибок.
Pomáhat kamarádům.
Помогать друзьям.
Zabývat se čtením / věnovat se četbě.
Заниматься чтением.
Starat se o nemocného.
Заботиться о больном.
Odmítnout odměnu / vyznamenání.
Отказаться от награды.
Dávat přednost hudbě před sportem.
Предпочитать музыку спорту.
Dělat si starost o syna.
Боспокоиться о сыне / за сына.
Pamatovat si na kamaráda.
Помнить друга / о друге.
Požádat o povolení (řešení) / o tužku.
Попросить разрешения / карандаш
Přát si (chtít) úspěch.
Желать успеха.
Dosahovat cíle.
Добиваться цели.
Prahnout po slávě.
Жаждать славы.
Chránit se před nachlazením.
Беречься простуды.
Ztratit vědomí, paměť.
Лишиться сознаний, памяти.
Přijít o život.
Лишиться жизни.
Hledat štěstí, šťastné události.
Искать счастья, удобного случая.
Prosit o prominutí.
Попросить прощения.
Chtít klidný život.
Хотеть спокойной жизни.
Očekávat odměnu, dopisy, vlak. (neurčené)
Ждать награды, письма, поезда.
Hledat klíč, čekat na mámu, telegram.
Искать ключ, ждать маму, телеграмму.
Požádat kamaráda o tužku.
Попросить у друга карандаш.
Chtít novou sukni / klobouk.
Хотеть новую юбку, шляпу.
Dotknout se stropu, otázky.
Коснуться потолка, вопроса.
Držet se přísných pravidel / zábradlí.
Держаться строгих правил / за перила.
Přidržovat se rad. / Držet se rady.
Придерживаться советов.
Poslouchat mámu.
Слушаться матери.
Stranit se kolektivu.
Сторониться / чуждаться коллектива.
Vyhýbat se práci.
Чуждаться работы.
Bát se následků.
Бояться последствий.
Rostliny nesnášejí zimu.
Растения боятся холода.
Tyhle výrobky nesnášejí vlhko.
Эти изделия боятся сырости.
Vyhýbat se tučným jídlům.
Опасаться жирной пищи.
Usmývat se na děti.
Улыбаться детям.
Cítit s kamarádem.
Сочувствовать товарищу.
Sympatizovat s pokrokem.
Симпатизировать прогрессу.
Přispívat k rozvoji schopností.
Способствоват развитию способностей.
Pokračovat ve vysílání.
Продолжать передачу.
Dávat přednost sportu před tancem.
Предпочитать спорт танцам.
Stavět zlo proti dobru.
Противопоставлять зло добру.
Stavět jeden názor proti druhému.
Противополагать одно мнение другому.
Pužívat slovník.
Пользоваться словарём.
Vlastnit výrobní prostředky.
Владеть средствам производства.
Mít k dispozici fakta.
Располагать фактами.
Ovládat cizí jazyk.
Владеть иностранным языком.
Mít schopnosti.
Обладать способностями.
Pořídit si nábytek.
Обзавести(сь) мебелью.
Řídit podnik.
Руководить предприятием.
Dirigovat orchestr.
Руководить / дирижировать оркестром.
Vést katedru.
Заведовать кафедрой.
Velet praporu.
Командовать батальоном.
Řídit nákladní auto.
Управлять грузовиком.
Věnovat se politice.
Заниматься политикой.
Zajímat se o elektroniku.
Интересоваться електроникой.
Cenit si / vážit si přátelství.
Дорожить дружбой.
Být hrdý na úspěchy.
Гордиться успехами.
Být zanícený pro umění.
Увлекаться искусством.
Být nadšen umělcem.
Восхищаться артистом.
Být unesen zpěvem.
Восторгаться пением.
Koukat se západem Slunce.
Наслаждаться закатом.
Zneužívat důvěry.
Злоупотреблять доверием.
Opovrhovat mateřštinou.
Пренебрегать родным языком.
Riskovat své zdraví.
Рисковать своим здоровьем.
Zahrávat si se životem.
Играть жизнью.
Obětovat majetek.
Жертвовать имуществом.