22 terms

Wiadomości niemiecki 2012.06.09

Słówka z wiadomości
STUDY
PLAY
benötigen
potrzebować
dazu benötigt man zu viel Geld
do tego potrzeba za dużo pieniędzy
die Einschätzung
ocena (czegoś)
nach meiner Einschätzung
według mojej oceny
der Währungsfonds
fundusz walutowy
die Höhe
wysokość
mindestens
przynajmniej, co najmniej
das Ergebnis
rezultat, wynik
zu dem Ergebnis führen, dass
(do)prowadzić do tego, że
der Europäer
Europejczyk
die Gemeinsamkeit
wspólna cecha; wspólnota
das Zeichen
znak
jemand ein Zeichen geben
dawać (dać) komuś znak
das ist ein Zeichen von Müdigkeit
to jest oznaka zmęczenia
nötig
konieczny
das war wirklich nicht nötig
to na prawdę nie było konieczne
ich muss mal ganz nötig
mam pilną potrzebę (fizjologiczną)
der Inhalt
zawartość, treść
die Herabstufung
degradacja
bisher
do teraz, dotąd
das Darlehen
pożyczka
die Regierung
rząd