17 terms

geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

accomodatie
je aanpassen aan de bezetting om te blijven leven en niet in verzet komen
antisemitisme
haat op de joden en hun invloed op de maatschappij
appeasementpolitiek
politiek van Frankrijk en Engeland om Hitler steeds een stukje land te geven om oorlog te voorkomen
collaboratie
verraad plegen door mee te werken met de Duitse bezetter
dolkstootlegende
legende dat de stakingen en de opstanden en de democratie de nederlaag was voor de ww. 1
economische crises
diep dal in de economie consumptie en productie dalen werkloosheid stijgt
erfullingspolitiek
politiek van weimarre om de vrede van Versailles na te komen
fascisme
ideologie van Mussolini totalitaire dictatuur nationalisme en ontbreken van vrijheid en meningsuiting
genocide
volkerenmoord
ideologie
stelsel van ideeën die onderling samenhangen
massacommunicatiemiddel
film radio tv
nationaalsocialisme
ideologieën van Hitler en de NSDAP, antisemitisme sterk nationalisme totalitaire dictatuur
new deal
aanpak van Roosevelt om de economische crises te voorkomen
propoganda
reclame voor politieke doeleinden
totalitair
het totale doen en laten wordt bepaald door de staat
verzet
actief of pasief tegenstand bieden tegen de Duitse berzitter
wereldkapitalisme
economie van een vrije markt en vrij ondernemerschap over de hele wereld