6 terms

be unable to

Képtelen, nem tud
STUDY
PLAY
I was unable to get any tickets.
Egy jegyre se tudtam szert tenni.
I was unable to sleep at night because of the noise you made.
Képtelen voltam aludni éjszaka a zajtól, amit csapott.
They were unable to find their way into the harbour.
Képtelenek voltak megtalálni a kikötőt.
She will be unable to see you tomorrow.
Holnap nem fog tudni találkozni önnel.
She seems unable to do the job.
Úgy tűnik, nem képes elvégezni a feladatot.
According to speculations, the crew were unable to use the life jackets.
Egyes feltevések szerint a legénység nem tudta használni a mentőmellényeket.