20 terms

Katolska kyrkan

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Katolsk
Betyder allmän
Apostolisk succession
Jesus lärjungar utsåg sina efterträdare och alla efterträdare därefter har utsetts så att dessa är i direkt efterföljd.
Påven
Katolska kyrkans ledare. Roms biskop och Jesus ställföreträdare på jorden.
Petrus
Roms förste biskop. Jesus efterträdare.
Peterskyrkan
Världens största kyrkobyggnad. Aposteln Petrus sägs ligga begravd där.
Skärseld
Ett tillstånd där människan får lida för sina synder innan man möter Gud.
Sakrament
Särskilt heliga handlingar
Dopet
Inträdet i den kristna kyrkan.
Konfirmation
Bekräftelse av dopet. I katolska kyrkan får man ett nytt namn.
Eukaristin
När katoliker tar del av Jesus kropp och blod.
Mässa
En gudstjänst med nattvard.
Bikten/Boten
När katoliker bekänner sina synder och får rätta till felaktigheter.
Äktenskapet
Man och kvinna vigs tillsammans för livet.
De sjukas smörjelse
Prästen smörjer sjuk med olja och ber bön om tillfrisknande eller ber för svårt sjuka.
Kyrkovigning
Kyrkliga ledare invigs till sin tjänst i kyrkan.
Celibat
Präster lever i sexuell avhållsamhet.
Helgon
En person som levt ett liv mycket nära Gud och tros ha uträttat mirakler.
Martyr
En person som dör för sin tro.
Vördnad
Ett annat ord för respekt och dyrkan av Gud.
Ceremoni
Särskilda handlingar med religiös innebörd som görs vid speciella tillfällen.