28 terms

Ak begrippen H3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Agglomeratie
Aaneengesloten stedelijk bebouwing die zich over meerdere gemeentes uitstrekt
CBD (Central Business District
Centrum van een stad waar allerlei kantoren zijn gevestigd
Compacte Stad
Stadsvernieuwing waarbij het opvullen van open plekken en het bouwen van nieuwe wijken tegen de oude stad uitgangspunten zijn
Drempelwaarde
Het minimumaantal mogelijk klanten dat nodig is om een goed of dienst op een bepaalde plaats met winst te kunnen aanbieden
Hoofdstad
Belangrijkst stad van een land waar meestal de regering zetelt
Koloniale dubbelstad
Een stad die bestaat uit een westers en niet-westers stadsdeel
Megastad
Stad met meer dat tien miljoen inwoners
Primate City
Een stad die, gelet op aantal inwoners en functies, veel groter is dan de tweede stad in het land.
Publieke ruimte
Dat deel van een wijk of stad dat voor iedereen toegankelijk is
Randstad
Hoefijzervormig stedelijk gebied waarvan Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag de belangrijkste kernen vormen
Reikwijdte
De afstand die de klanten willen afleggen voor een bepaalde dienst of bepaald goed
Renovatie
Het opknappen van huizen
Sanering
Het afbreken van huizen en wijken en ze vervangen door nieuwbouw
Segregatie
Het gescheiden wonen van verschillende bevolkingsgroepen in een stad
Site
Kenmerken van de ligging van een plaats zelf
Situation
Kenmerken van een plaats die samenhangen met zijn ligging ten opzichte van andere plaatsen of gebieden
Stadsgewest
Een stedelijk gebied waarin de omringende plaatsen op tal van manieren verbonden zijn met de centrale stad
Stedelijke gebied
Gebied waarin een aantal stadsgewesten liggen die goed met elkaar verbonden zijn
Stedelijk netwerk
Een groep van steden in een land die onderling op tal van terreinen verbonden zijn.
Suburbanisatie
Proces waarbij mensen en bedrijven vanuit een stad naar het omringende platteland trekken
Suburbs
(Amerikaanse) voorsteden
Verstedelijking
Proces waarbij mensen van het platteland naar de stad trekken
Verstedelijkingsgraad
Percentage van de bevolking dat in steden woont
Verstedelijkingstempo
Percentage waarmee de Verstedelijkingsgraad jaarlijks toeneemt
Verzorgingsgebied
Het gebied dat door één plaats wordt voorzien van goederen en diensten
Vestigingsoverschot
Het positieve verschil tussen het aantal mensen dat vertrekt en dat zich vestigt
Wereldstad
Grote stad die voor een deel van de wereld belangrijk is op het gebied van economie, politiek en cultuur.
Woningdichtheid
Het aantal woningen per hectare
OTHER SETS BY THIS CREATOR