47 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Apsect
Kant van een zaak
Functioneel
Doelmatig,praktisch
Decoratief
Versierend,sfeervol
Ideaal
Iets hoogs waar je naar streeft en dat je graag zou bereiken
Profielkeuze
Kiezen van een van de vier vaste vakkenpakket
Martelgang
Lang en moeizaam proces vol kwellingen en problemen
Therapeuten
Een therapeut is iemand die een bepaalde geneesmethode toepast
Efficiënte
Doeltreffende
Corruptie
Omkoopbaarheid
Gereserveerde
Terughoudende
Fosfaten
Bepaalde scheikundige verbindingen
Lucratieve
Winstgevende
Socialiseren
Zich aanpassen aan de opvattingen van de maatschappij
Karakter
Eigen aard
Ter discussie stellen
Bespreken van een onderwerp waarover nog niet beslist is,van gedachten wisselen
Nevenactiviteiten
Minder belangrijk werk dat je ernaast doet
Bizarre
Vreemde
Delicatesse
Lekkernij,iets lekkers
Drive-inwoningen
Huizen met ingebouwde garages op de begane grond
Exclusief
Zonder
Inclusief
Met erbij inbegrepen
Vacatures
Baan die door niemand bezet wordt
Worden genomineerd
Bevatten vooral
Experts
Deskundigen
Luguber
Akelig
Fundering
Constructie waarop een gebouw steunt
Schaarste
Tekort
Spaarzaam
Zuinig
Accijnsverhoging
Belastingverhoging
Alert
Oplettend
Detaillist
Kleinhandelaar,iemand die een winkel heeft
Metaaldetector
Apparaat om metalen voorwerpen op te sporen
Desastreuze
Rampzalige
Geweldsmonopolie
Het alleenrecht om geweld te gebruiken
Imago
Het beeld dat mensen van iets of iemand hebben
Mortuarium
Ruimte waar doden liggen
Motto
Zinspreuk,kort en krachtige zin
Relatief
Betrekkelijk
Stadsrenovatie
Stadsvernieuwing
Surveillancewagen
Politiewagen van waaruit toezicht wordt gehouden
Charmeren
Bekoren,voor zich innemen
Componeren
Muziek maken
Perforeren
Doorboren
Registeren
Opnemen,vastleggen
Respecteren
Eerbied en waardering hebben
Transplanteren
Overplanten
Verbaliseren
Een bon geven