Nederlands

Nederlands
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

zwager
schoonbroer
bronzen bohemer
halve zigeuner
anachronisme
wat in een bep. tijd niet past
popelen
haasten, niet kunnen wachten, in spanning en van de verlangen uitkijken
zich verbijten
moeite doen om zich in te houden
risee
iemand die uitgelachten worden, het punt van spot
de dans ontspringen
de dood op het nippertje ontkennen
zwarte
duitsgezinde belg
provocante
uitdagen
establishment
de gevestigde orde
het maatschappelijk bestel
ordering van de maatschappij zoals die bestaat
klootjesvolk
mensen wier belangstelling zich bepaalt tot het materiele en zich niet uitstrekttot het sociaa culturele
de hiërarchie
structuren volgens de opvolging van rangen
onbestemd
onbepaald vraag, niet juist te omschrijven
politiseren
tot een politieke zaak raken
de goegemeente
het ontwikkelde volk dat goed van vertrouwen is zich goedwillig door zijn regeerders allerlei lasten laat opleggen; het naieve, eenvoudige, niet kritische publiek die zich laten leiden
de bui voelen hangen
de ellende voelen komen
bewogen levensverhaal
heeft veel meegemaakt
lapidair
zoals past bij inscriptie, kort en bondig
ontvoogding
emancipatie (vrijmaking van iets dat overheerst)
mijlpaal
belangrijke gebeurtenis, moment om iets in te leiden
ijkpunt
een belangrijk moment dat je inleidt
= mijlpaal
onverbiddelijk
niet te vermurwen, onvermijdelijk
vrijgevochten
met kracht zich afzetten tegen
patserige volksjongen
stoefer, opschepperige jongen, dikke nek
branie
vorm van overmoed
bravour
dapperheid
vrijpostigheid
durf alles te zeggen (neg)
heisa, heibel
ophef (=drukte)
heilige huisjes omver schoppen
waarden en normen van de vorige generatie onderdruk / onderuit halen, geen enkel taboeblijft onbesproken
nivelering
gelijk maken (pej)
ageren
in actie komen
ontkerstening
minder christelijk worden
heimatloos
thuisloos, je watels zijn weg
wraging
schuldgevoel
bezwering
oproepen, uitbanden van geesten
afwending, neutraliseren
haiku
Japanse dichtvorm
litanie
een vast reeks gebeds
heulen met
sympathie tonen voor de vijhanden
gekonkel
alles wat achter de rug gedaan wordt
ambigu
dubbelzinnig
cité
arbeiderswijk
socioloog
bestudeert bep. culturen, bevolking, soc.classe
pamflet
schrijven over een actueel onderwerp om de mensen aan te zetten
grif toevoegen
volmondig, schoorvoetend
ontluisterende
van schoonheid ontdaan, mensen kijken er niet meer naar op, geen bewondering meer
met een sisser aflopen
het niet lukken
sampling
collagemuziek, accademische situatie
eclectisisme
verschillende stijlen door elkaar, gelaagd
deconstructivisme
ontlenen, bestuderen & interpretatievan texten
vergoeleken
goedpraten (van iets dat verkeerd ging)
ontheemdheid
heimatloos, vervreemding
caleidoscopische weergave
met weerkaatste, verspringende beelden
overpeinzingen
dingen waarover je nadenkt
schuchten
stil en verlegen
vlieden
zeer vluchtig zijn
onverhoeds
onverwacht
beroering
chaos, troebel
schoorvoetend
met tegenzin, met gebrek aan enthousiasme
conformistisch
met de algemene regels en manieren van denken en gedachten
zelfgenoegzaamheid
tevreden met jezelf
de zegeningen
gunstige kanten, voordelen daarvan
huichelarij
hypocrisie
onopgesmukt
puur, de waarheid
frikkerig
fanatiek
contestatie
betwistend
huzarenstukje
groot, sterk staaltje
overhoeds
onverwacht, het overvalt je