48 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

arrangeren
regelen
componeren
muziek maken
zich documenteren
van gegeven en bewijzen voorzien
deformeren
vervormen
perforeren
doorboren
respecteren
eerbied en waardering hebben
transplanteren
overplanten
verbannen
verdrijven
artotheek
kunstuitleencentrum
grafische kunst
tekenkunst
beeldende kunst
kunstvorm die werkt met beelden
celebrities
beroemdheden
charter
vlucht met een afgehuurd vliegtuig
coulissen
beweegbare zijstukken van een toneeldecor
elitaire
van een bevoorrechte groep, niet voor iedereen
fuseren
samengaan
stadium
fase in ontwikkeling
homogene
van gelijke samenstelling
heterogene
van ongelijke samenleving
irreële
onwerkelijk
materiële schade
stoffelijke schade, schade aan bezittingen
polis
schriftelijk bewijs dat je verzekerd bent
recente
van de laatste tijd
attribuut
vast kenmerk
chronisch
voortdurend
diverse
verschillende
hilariteit
vrolijkheid, gelach
hiërarchische
met een opeenvolging van rangen
isolatiemateriaal
materiaal dat geluid, warmte enz tegenhoudt en vasthoudt
junkfood
goedkope gemaksvoedsel zonder voedingswaarde
karikaturen
spotprenten
markeren
(de grenzen) aangeven
offensief
aanval, hard optreden
passiviteit
gelatenheid, (het) niet handelen
sociaalpsycholoog
iemand die sociale problemen bestudeert vanuit de psychologie
interactie
wisselwerking, contact
factoren
omstandigheden die invloed op de uitslag van de les beoefenen
aantijging
verdachtmaking, ongegronde beschuldiging
absorptievermogen
opslorpingsvermogen
bij acclamatie aanemen
met algemene goedkeuring aanemen
adequate
passende
desastreuze
rampzalig
het emissierecht
recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten
gefrustreerd raken
zich tekort gedaan voelend
geanimeerd
levendig
het mortuarium
rauwcentrum
replica
kopie
semipermanente
niet bedoeld om voorgoed te blijven staan