Literatuur Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

De Franse tijd
Nederland werd een deel van Frankrijk.
De Industriële revolutie
De enorme groei van de industrie in de tweede helft van de achtiende eeuw.
De Romantiek
Tijd waarin het gevoel een belangrijke plaats innam. De belangrijkste culturele stroming in de 19e eeuw.
Brievenroman
Roman bestaande uit brieven die de personages na elkaar schreven.
Genre
Soort
Pseudoniem
Schuilnaam; andere naam dan de echte waaronder iemand een boek schrijft.
Melancholisch
Zwaarmoedig, niet vrolijk van karakter, lijdend aan de depressieve buien.
Verzuiling
Indeling in verschillende politieke of godsdienstige groeperingen.
De evolutietheorie
Theorie over het ontstaan van de mens, plant en dier.
Übermensch
Een mens die sterk was, onafhankelijk en in het bezit van een vrije geest.
Realisme
Stroming waarin geprobeerd wordt de werkelijkheid te weergeven.
Naturalisme
Stroming waarin de werkelijkheid werd verklaard.
Fin-de-siécle
Eind van de eeuw
Dandy
Iemand die opvalt door zijn overdreven, verzorgde uiterlijk en zijn elegante manier van bewegen.
Belle epque
De periode vlak voor WO1.
Gemeenschapskunst
Kunst die zich richt op de samenleving en die daarom een dienende functie moest hebben.
Cultuurpessimisme
Overtuiging dat de westerse beschaving ten onder gaat, de kunstenaars keren zich af van de samenleving.
Symbolisme
In de kunst die ervan uitgaat dat het leven een mysterie is.
Neoromantiek
Variant op de "echte"romantiek.
Proza
Alles wat geen gedicht is.
Beurskrach
Het instorten van de effectenbeurs.
Entarte kunst
De moderne kunst
Expressionisme
Dichters gebruikte hun eigen ideeën en gevoelens als uitgangspunt.
Dadaïsme
Wilde geen stromingen en hadden een afkeer voor oorlog. Waren tegen de westerse cultuur en tegen de kunst vroeger en nu.
Modernisme
Overkoepelde naam voor alle stromingen
Associatief
Onwillekeurige verbindingen tussen woorden en beelden.
Typografie
Gebruik van verschillende lettertypes.
Nieuwe zakelijkheid
Stroming in de kunst die verkondigde dat kunst vooral praktisch nut moest hebben.
Nijverheid
Industrie
Impressionisme
Kunststroming in de 19e eeuw.
Fatalistisch
Als je gelooft dat het noodlot onvermijdelijk is.
Genazificeerd
Omvorming van bezet Nederland naar de Ideeën van de nazi's.
Razzia
Jacht op mensen.
Autobiografisch
Schrijven over je eigen leven.
Kultuurkamer
Instelling van de Duitsers waarvan alle Nederlandse kunstenaars lid moesten worden.
Verzetspoezië
Gedichten die werden afgedrukt in illegaal verspreide krantjes.
Koude oorlog
Conflict tussen het kapitalistische Amerika en het communistische Rusland.
Babyboom
Geboortegolf vlak naar de tweede wereldoorlog.
Jeugdcultuur
Jongerencultuur waarin elke groep zijn eigen muziek, mode en levensstijl had.
Flowerpower
Beweging in de jeugdcultuur die uitging van liefde en vrede.
Het ik-tijdperk
Tijd waarin het individualisme voorop stond.
Existentialisme
Filosofie die ervan uitgaat dat het bestaan absurd is en de mens eenzaam.
De vijftigers
Benaming voor de groep jonge, moderne dichters die vonden dat in de poëzie alles kon en mocht.