88 terms

פורמולות שנה ב סמסטר ב

Campus Broshim test prep
STUDY
PLAY
Si Jun Zi Tang
מחזקת צ'י טחול
Shen Ling Bai Zhu San
מחזקת צ'י טחול+מסלקת ליחה+שלשול
Liu Jun Zi Tang
מחזקת צ'י טחול+ מסלקת לחות +שיעול
Bu Zhong Yi Qi Tang
מחזקת צ'י טחול+ מרימה יאנג שצנח
Xiang Sha Liu Zi Tang
מחזקת+מניעה צ'י טחול. מאזנת קיבה ומטפלת בליחה\לחות בייחוד ליחת קור
Sheng Mai San
מחזקת צ'י הטחול ומייצרת נוזלים, תומכת ביין
Si Wu Tang
מחזקת דם ומסדירה כבד
Dang Gui Shao Yao San
מחזקת דם, מסלקת לחות ומחזקת טחול
Shao Yao Gan Cao Tang
מחזקת דם ומרגיעה כבד טובה לכאבים
Dang Gui Bu Xue Tong
מחזקת צ'י ומייצרת דם משמשת גם לדימומים ובעיות עור
Gui Pi Tang
מחזקת צ'י ודם דרך הטחול ומזינה את הלב
Zhi Gan Cao Tang
מחזקת טחול דם ויין. מסדירה דופק
Ba Zhen Tang
מחזקת צ'י ודם
Liu Wei Di Huang Wan
מחזקת כליות ויין עם דגש על ניקוז וסילוק חום
Zuo Gui Yin
מחזקת יין וכליות עם דגש על חיזוק כליות
Zao Gui Wan
מחזקת יין וכליות עם דגש על ג'ינג ללא ניקוז
Da Bu Yin Wan
מחזקת יין ומורידה חום ריק
Yi Guan Jian
מחזקת יין ומפזרת צ'י כבד
Qi Ju Di Huang
מחזקת יין עם דגש על העיניים
Jin Gui Shen Qi Wan
,מחזקת יאנג. מחממת משקמת את הניצוץ, ועוזרת לצ'י הכליות בהנעת נוזלים. טובה לבי סינדרום
You Gui Wan
מחזקת יאנג כליות , דם וג'ינג
You Gui Yin
מחזקת יאנג כליות דם וג'ינג ללא ניקוז
Tu Si Zi Wan
מחזקת יאנג וגם יין. סופחת נזילות
Er Xian Tang
מחזקת יאנג כליות וג'ינג. מסלקת חום ריק ומווסתת צ'ונג עם רן
Dang Gui Si Ni Tang
מחממת פנים. תעלות, פותחת חסימות קור או דם ומזינה דם
Li Zhong Wan
מחממת פנים ומחזקת מחמם אמצעי טחול קיבה לשלשול
Xiao Jian Zhong Tang
מחממת פנים. מחממת מחמם אמצעי לכאב בטן
Wu Zhu Yu Tang
מחממת פנים. מחזקת ומאזנת טחול וקיבה להקאות וקור בתעלת הכבד.
Si Ni Tang
מרימה יאנג שקרס
Yue Ju Wan
מווסתת צ'י לפלישת כבד לריאות או לקיבה+ תקיעות מזון
Ban Xia Hou Po Tang
מווסתת צ'י מתמירה ליחה ומורידה צ'י מורד
Gua Lou Xie Bai Jiu Tang
מווסתת צ'י בחזה+ יאנג
Liang Fu Wan
מווסתת צ'י לכאב אפיגסטרי כבד וקיבה
Jin Ling Zi San
מווסתת צ'י מפסיקה כאב וחום. גם לכאבי מחזור
Su Zi Jiang Qi Tang
מורידה צ'י מורד כשיש עודף למעלה וחוסר למטה
Si Mo Tang
מורידה צ'י מורד כשיש פלישת כבד לטחול ולקיבה או למעי הגס
Xuan Fu Dai She Tang
מורידה צ'י מורד קיבה במצבי חוסר וכשיש ליחה עכורה מהריאות
Ding Xiang Shi Di Tang
מורידה צ'י מורד קיבה לגיהוקים מחזקת צ'י
Tao He Cheng Qi Tang
מניעת דם ומרוקנת חום
Xue Fu Zhu Yu Tang
מניעת דם וצ'י חזקה מעל לגובה הסרעפת
Tong Qiao Huo XUe Tang
מניעת דם וצ'י הכבד.לכאבי ראש
Shao Fu Zhu Yu Tang
מניעת דם וצ'י כבד. מחזור ומסות בטניות
Shen Tong Zhu Fu Yu Tang
מניעת דם וצ'י לכאבי גב תחתון
Shi Xiao San
מניעה דם מסלקת הצטברויות ומפסיקה כאב מחזור חזק
Dan She Yin
מניעת דם וצ'י ומפסיקה כאב. לטיפול בכאב בחזה
Bu Yang Huan Wu Tang
מניעה דם, מחזקת צ'י ודם ופותחת תעלות. משמשת למצבי Post CVA
Gui Zhi Fu Ling Wan
מניעה דם מחממת מחזור מטפלת במסות, מחזור לא סדיר ובעיות בהריון ע'ר סטג. דם
Wen Jing Tang
מניעה דם מחממת את הרחם מזינה דם ויין מניעה דם
Qi Li San
מניעה דם לשימוש במצבי טראומה נפיחות וכאב
Shi Hui San
מפסיקה דימום ומקררת דם
Ke Xue Fang
מפסיקה דימום שיעול דמי עם ליחה
Hui Hua San
מפסיקה דימום לצואה דמית. מסלקת חום רוח ולחות
Xiao Ji Yin Zi
מפסיקה דימום ללין סינדרום דם. מקררת דם ומשתנת
Bai Ye Tang
מפסיקה דימום מחזקת. להקאות דמיות מחממת יאנג
Huang Tu Tang
מפסיקה דימום מחזקת . מחממת יאנג ומזינה טחול ודם
Jiao Ai Tang
מפסיקה דימום מחזקת. מסדירה מחזור ומרגיעה עובר
Yu Ping Feng San
סופחת ריאות מחזקת צ'י מייצבת חיצון ומפסיקה הזעה
Mu Li San
סופחת ריאות מפסיקה הזעות ומסלקת חיצון
Jiu Xian San
סופחת ריאות משמרת את המעי הגס מפסיקה שיעול ומזינה יין וצ'י.
Zhen Ren Yang Zang Tang
סופחת מעיים מחזקת טחול וכליות, מטפלת בשלשול
Si Shen Wan
סופחת מעיים מחממת ומחזקת כליות וטחול
Jin Suo Gu Jing Wan
סופחת כליות וזרע
Sang Piao Xiao San
סופחת כליות משמרת ג'ינג מווסתת כליות ולב, מפסיקה דליפות
Shou Tai Wan
סופחת כליות ומרגיעה עובר
Gu Chong Tang
מייצבת רחם דרך הצ'ונג מחזקת צ'י הטחול ומפסיקה דימום
Gu Jing Wan
מייצבת רחם מעשירה ביין מסלקת חום מייצבת מחזור ומפסחקה דימום
Wan Dai Tang
מייצבת רחם מחזקת מחמם אמצעי מתמירה ומייבשת לחות מפסיקה הפרשה וגינאלית
Yi Huang San
סופחת רחם תומכת בטחול מסלקת לחות חמה ומפסיקה הפרשה וגינאלית
Tian Wang Bu Xin Dan
מרגיעה נפש מעשירה יין ודם מחזקת לב
Suan Zao Ren Tang
מרגיעה נפש מזינה דם מטהרת חום ומפסיקה עצבנות
Ding Zhi Wan
מרגיעה נפש ומחזקת את צ'י הלב
Huang Lian E Jiao Tang
מרגיעה נפש מעשירה יין מורידה אש ומפסיקה עצבנות
Gan Mai Da Zao Tang
מרגיעה נפש מזינה את הלב ומהרמנת מחמם מרכזי
Zhu Sha An Shen Wan
מרגיעת נפש כבדה מרגיעה לב מסלקת אש מזינה יין ודם
Xiao Feng San
מסלקת רוח מסלקת לחות וחום ומקררת דם
Xiao Xu Ming Tang
מסלקת רוח.להתקפה על התעלות המיפלגיה, פציאליס, שבץ
Qian Zheng San
מסלקת רוח מתמירה ליחה ומפסיקה ספזם לפנים
Zhi Jing San
מסלקת רוח מפסיקה התכווצויות וכאב- טובה גם לגאוט ובי סינדרום
Zhen Gan Xi Feng San
מסלקת רוח פנימית מרגיעה כבד מזינה יין ומורידה יאנג
Ling Jiao Gou Teng Tang
מסלקת רוח פנימית מקררת כבד מעשירה נוזלים ומרפה גידים
Tian Ma Gou Teng Yin
מסלקת רוח פנימית מרגיעה כבד מטהרת חום מניעה דם מחזקת כבד וכליות
An Gong Niu Huang Wan
פותחת פתחים מטהרת חום למצב סגור חום
Zhi Bao Dan
פותחת פתחים מטהרת חום מתמירה עכירות ומפחיתה רעילות
Zi Xue Dan
פותחת פתחים מטהרת חום ורעילות מפסיקה כיווצים והתכווצויות מרגיעה נפש
Su He Xiang Wan
פותחת פתחים ומחממת מניעה צ'י ומתמירה עכירות. למצב סגור קור
Di Tan Tang
פותחת פתחים ומסלקת ליחה מחזקת גם צ'י
Bao He Wan
מפחיתה תקיעות מזון ומהרמנת קיבה
Wu Mei Wan
מסלקת פרזיטים - תולעים עגולות