5 terms

formulas 1 quiz 4 ma xing shi gan tang mods

formulas 1 quiz 4 ma xing shi gan tang mods
STUDY
PLAY
For severe heat: +
Jin Yin Hua; Lian Qiao; Huang Qin; Yu Xing Cao;
For stubborn asthma: +
Zhi Ban Xia; Gua Lou; Chen Pi; Zhi Shi; Sheng Jiang;
For wheezing and coughing with copious sputum: +
Zi Su Zi; Ting Ling Zi;
For chills and no sweating: +
Jing Jie; Bo He; Dan Dou Chi;
For sinusitis: +
Di Long;