29 terms

Natuurwetenschappen B. 8 & 9 De cel als kleinste onderdeel

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Delen van de microscoop
1 voet
2 voorwerptafel
3 statief
4 veerklem
5 tubus
6 macroschroef
7 microschroef
8 oculair
9 revolverkop
10 objectief
11 condensator
12 diafragma
13 draaibare spiegel
Benoem de delen
1,2,3,4,6,7,8,10,12
Waar neem je de microscoop vast?
Statief
Door welk deel kijk je?
Oculair
Welke delen zitten in de revolver?
Objectieven
Hoe groot is de totale vergroting bij een oculair dat 5 keer vergroot en een objectief dat 50 keer vergroot?
De totale vergroting is dan 250 keer
Hoe bepaal je de totale vergroting
Vergroting van oculair * vergroting objectief
Welke stappenplan volg je bij het gebruik van de microscoop
1 draai tubus helemaal omhoog
2 draai het kleinste objectief boven de tafel. Je hoort en voelt een klik
3. Kijk door het oculair
4. Zet het diafragma volledig open. Plaats de condensator zo hoog mogelijk
5.draai, met de vlakke spiegel tot je maximale lichtinval ziet
6 verplaatst de microscoop niet meer
7. Leg het preparaat onder de veeklemmen
8. Kijk opzij, draai met de macroschroef de tubus helemaal omlaag
9 terwijl je door het oculair kijkt, draai je met de macroschroef de tubus langzaam omhoog. Stop als het beeld bijna scherp is
10 stel met de microschroef nauwkeurig scherp
Waarom mag je nooit door het oculair kijken terwijl je de tubus naar beneden draait met de macroschroef?
De kans bestaat dat het objectief dan tegen het preparaat komt
Hoe weet je dat het objectief precies in het verlengde van de tubus ligt
Je hoort en voelt een klik
Waarom mag je de spiegel nooit rechtstreeks naar de zon richten?
Hierdoor kunnen je ogen worden beschadigd
Noem een voorbeeld van een plantaardige cel
Een ui
Wat is een cel?
Een cel is de kleinste bouwsteen van een organisme
Wat is een weefsel
Cellen met dezelfde vorm en dezelfde functie vormen een weefsel
Waar bestaat een cel van een plant uit?
De celwand
Het cytoplasma
De celmembraan
De celkern, die bestaat uit kernplasma en kernmembraan
De vacuole
Omdraaien
Omdraaien
1.celwand.
2.celmembraan .
3.kernmembraan .
4.kernplasma.
5.vacuole.
6.cytoplasma.
Benoem de delen van de plantaardige cel
Omdraaien
Omdraaien
Wat is een celwand?
De wand die de hele cel omringt
wat is cytoplasma?
Hierin zweven allerlei deeltjes zoals bladgroenkorrels
Wat is het celmembraan ?
Een vlies dat het cytoplasma omsluit
Wat is een celkern
Een bolvormig lichaampje dat bestaat uit kernplasma en het kernmembraan
Wat is een vacuole
Een blaasvormige holte gevuld met celvocht
Omdraaien
Omdraaien
1 celwand
2 cytoplasma
3 kern
4 vacuolen
Benoem de delen
1 celwand
2 vacuole
3 bladgroenkorrels
4 celmembraam
5 kernmembraan
6 kernplasma
7 celkern
8 cytoplasma
Benoem de delen
Waar bestaat een dierlijke cel uit
Een dierlijke cel bestaat uit een celmembraan, een celkern met kernplasma en kernmembraan en het cytoplasma
Wat ontbreekt bij een dierlijke cel
Bladgroenkorrels, celwand en vacuole ontbreken
Omdraaien
...
1) celmembraan
2) kernmembraan
3) kernplasma
4) cytoplasma