Drachma; talent; obol; mina; system monetarny w cesarstwie rzymskim

Terms in this set (13)