47 terms

Legal English 6 - Family Law

STUDY
PLAY
adoption
adopcja, przyjęcie
alimony
alimenty
annulment
stwierdzenie nieważności
child abuse
znęcanie się nad dzieckiem
child support
alimenty
child welfare
dobro dziecka
civil union
rejestrowany związek partnerski
custody
opieka, areszt
dissolution
rozwiązanie, rozpad
divorce
rozwód
domestic violence
przemoc w rodzinie
foster family
rodzina zastępcza
maintenance
utrzymanie, alimenty
marriage
małżeństwo
motherhood
macierzyństwo
online adoption
adopcja internetowa
parental authority / responsibility
władza rodzicielska
parenthood
rodzicielstwo
premarital agreement
umowa przedmałżeńska
prenuptial agreement
umowa przedmałżeńska
separation
separacja
spousal support / maintenance
alimenty dla współmałżonka
spouse
małżonek, małżonka
surrogacy
macierzyństwo zastępcze
surrogate mother
matka zastępcza
visitation
wizytacja, odwiedziny
stem from
wywodzić się z
evoke
wywołać, przywołać
ex officio
z urzędu
welfare
dobro
vulnerable
bezbronny
rely on
polegać na
conclusion
zawarcie
ascertain
stwierdzać
parental authority
władza rodzicielska
envisage
przewidywać
maintenance obligation
obowiązek alimentacyjny
inheritance
dziedziczenie
secularity
świeckość
denomination
wyznanie
settlement
porozumienie, ugoda (np. sądowa)
contradict
zaprzeczać
suspend
zawieszać
permanent abode
stałe miejsce pobytu
entrust
powierzać
at fault
winny
discharge
zwalniać, wypuszczać