7 terms

TUNOG NG MGA SASAKYAN

STUDY
PLAY
ambulance
Wii! Wii! ng serena ng ambulansya - pagpapatabi sa ibang sasakyan at sa tao; may pasyenteng mabilis na dinadala sa ospital.
fire truck
Kling! Klang! ng sirena ng trak ng bumbero - may sunog.
CAR
Pipiip! Pipiip! ng kotse, jip o trak - Pagpapatabi sa tao o ibang sasakyan; Pagtawag sa pasahero
TRAIN
Tsug! Tsug! ng aalis or darating na tren
SHIP
Pot! Pot! Pot! ng dadaong na bapor
AIRPLANE
Uuum! Uuum! ng lumilipad na eroplano.
MOTORCYCLE
Bruuum! Bruuum! ng motorsiklong umaandar.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.