100 terms

Sidosteisuutta kirjoitelmaan (lauseadverbeja ja linkkisanoja), englanti

Joitain yo-aineen sidosteisuutta parantavia sanoja ja fraaseja. Kaikista helpoimmat konjunktiot jätin pois, sori, täältä löytyy vähän vaikeampaa. Hyödyksi käytin sivua http://markkuperala.com/yo-kirjoitukset/sidosteisuutta-kirjoittamiseen/ , Grammar rules! -kirjaa ja In Touch 8 -kirjaa.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

admittedly
eittämättä
all things considered
kaiken kaikkiaan
as far as we know
tietääksemme
broadly speaking
yleisesti puhuen
strictly speaking
tarkasti ottaen
by and large
suurin piirtein, yleensä
coincidentally
satunnaisesti
conveniently
mukavasti, sopivasti, haitatta
curiously
kummallista kyllä
equally
samalla tavoin
essentially
pääasiallisesti, pohjimmiltaan
explicitly
nimenomaisesti
eventually
lopulta
fortunately
onneksi
fundamentally
pohjimmiltaan, perusolemukseltaan
furthermore
edelleen, sen lisäksi
generally speaking
ylipäänsä, yleensä
in essence
varsinaisesti, pohjimmiltaan
in general
tavallisesti, yleensä
in particular
erityisesti, nimenomaan
in practice
käytännössä
in reality
todellisuudessa
in theory
teoriassa
in retrospect/hindsight
jälkeenpäin ajatellen
naturally
luonnollisesti
on balance
kaiken kaikkiaan
obviously
ilmiselvästi
on reflection
asiaa tarkemmin harkittuani
overall
yleensä ottaen, kaiken kaikkiaan
paradoxically
ristiriitaisesti
presumably
luultavasti, oletettavasti
primarily
enimmäkseen, pääasiallisesti
probably
todennäköisesti
remarkably
huomattavan, aivan erityisen
seemingly
nähtävästi
seriously
vakavasti ottaen
significantly
mikä on merkittävää
theoretically
teoriassa
to all intents and purposes
itse asiassa, käytännöllisesti katsoen
typically
tyypillisesti
ultimately
viime kädessä, lopulta
undoubtedly
epäilemättä
unfortunately
valitettavasti
potentially
mahdollisesti
besides
sitä paitsi, lisäksi
in addition (to) / on top of that
lisäksi
in fact
itse asiassa
moreover
sitä paitsi
what is more
kaiken lisäksi
finally
viimeinkin, lopulta
compared with / in comparison with
verrattuna
in the same way/manner / similarly / likewise
samalla tapaa
however
kuitenkin
in contrast to
toisin kuin, kontrastina
instead
sen sijaan
conversely
sitä vastoin
certainly
varmasti
nevertheless / nonetheless
kuitenkin, siitä huolimatta
on the contrary
kun taas, sitä vastoin
regardless / despite
riippumatta, huolimatta
alternatively
vaihtoehtoisesti
still
silti, yhä, vielä
whereas
kun taas
while
sillä aikaa kun, kun taas
on (the) one hand ..., on the other hand ...
toisaalta ..., toisaalta ...
firstly, secondly etc.
ensiksi, toiseksi jne.
to begin with
aluksi
for example / for instance / e.g.
esimerkiksi
thus
täten, siten, siispä, niin
such as
kuten
otherwise
muutoin, muussa tapauksessa
all in all
kaiken kaikkiaan
in brief
lyhyesti
to summarise / in summary / to sum up
yhteenvetona
therefore
siksi, näin ollen
in conclusion
johtopäätöksenä
in a nutshell
pähkinänkuoressa
on the whole
kokonaisuutena, ylipäänsä
basically
pohjimmiltaan, periaatteessa, perimmiltään
thereafter
sen koomin
afterwards / subsequently
jälkeenpäin
meanwhile
sillä aikaa
over the next (2 days)
(kahden) seuraavan (päivän) aikana
consequently / in consequence
sen seurauksena, siitä johtuen, näin ollen
accordingly
sen mukaisesti, niinpä
since
siitä lähtien kun, koska
hence
tästä johtuen, siksi, joten, tästedes, näin ollen
for this/that reason
tästä/tuosta syystä
in other words / that is (to say) / id est / i.e.
toisin sanoen
briefly
lyhyesti
as far as ... is concerned / as for ...
mitä ...:een tulee
incidentally
sattumalta, ei keskeisesti
with reference/regard to
viitaten
yet
kuitenkin, silti
provided (that) / providing
edellyttäen, mikäli
in case
siltä varalta että
as long as
kunhan vain
all the same / even so
silti
for all that
kaikesta huolimatta
as a result
sen takia