C+R, Hoofdstuk 7: De uitvoerende en de wetgevende macht

Terms in this set (31)