18 terms

numbers

STUDY
PLAY
twelve
dwanaście
thirteen
trzynaście
fourteen
czternaście
fifteen
piętnaście
sixteen
szesnaście
seventeen
siedemnaście
eighteen
osiemnaście
nineteen
dziewiętnaście
twenty
dwadzieścia
eleven
jedenaście
thirty
trzydzieści
forty
czterdzieści
fifty
pięćdziesiąt
sixty
sześćdziesiąt
seventy
siedemdziesiąt
eighty
osiemdziesiąt
ninety
dziewięćdziesiąt
hundred
sto