34 terms

Uri ng Pangungusap (Exercise)

Uri ng Pangungusap
STUDY
PLAY
Pasalaysay o Paturol
May babala sa gilid ng hukay.
Pasalaysay o Paturol
Mabigat ang dala kong bag.
Pasalaysay o Paturol
Ang lahat ay pinag-iingat.
Pasalaysay o Paturol
Madulas ang daan dahil katitila pa lamang ng ulan.
Pasalaysay o Paturol
Tutuloy na tayo, Nini.
Pasalaysay o Paturol
Dumating si Aling Elena.
Pasalaysay o Paturol
Nasiraan kami.
Patanong
Anong oras kaya tayo darating?
Patanong
Hindi mo napansin ang babala?
Patanong
Ano ba sinasabi riyan?
Patanong
Saan susunduin ang mga bata?
Patanong
Matutulungan po ba ninyo kami?
Patanong
Ano po ang nangyari, Inay?
Patanong
Bakit po Inay?
Pautos
Huwag kang magpatakbo ng mabilis.
Pautos
Pakitawag naman ang ate ko.
Pautos
Basahin mo bago tayo umakyat sa bundok.
Pautos
Mag-ingat ka lang sa pag-akyat.
Pautos
Pakikuha mo muna ako ng tubig.
Pautos
Halika, magpasalamat tayo sa Maykapal.
Padamdam
Aba, nakakatakot!
Padamdam
Yehey! Ang ganda roon.
Padamdam
Hay, pagod na pagod na ako!
Padamdam
Naku, sobra ang nerbyos ko!
Padamdam
Sus, kay tagal naming naghintay!
Pasalaysay
Sinulatan ni Aldo ang kuya.
Pasalaysay
Naghulog si Cynthia ng pera sa bangko.
Patanong
Naghuhulog ba ng pera si Carlo sa alkansya niya?
Pasalaysay
Natuwa sa kanya ang kaibigan nya.
Patanong
Tama ba ang mga sagot ko sa test?
Pasalaysay
Mabigat na ang aking alkansya.
Padamdam
Wow! Ang ganda ng damit ni Melanie!
Padamdam
Aray! Kinagat ako ng langgam!
Padamdam
Ayos, mataas ang iskor ko sa pagsusulit!