104 terms

new words

STUDY
PLAY
godność
dignity
wybitny
outstanding
między
among
rozdzielać
distribute
odczytać z ust
lipread
zakonnicy
the monks
wyruszyć (np. w drogę)
set out
przytomność
consciousness
wyciągnać rękę
strech out a hand
pojawić się
turn up/down
poprawić kogoś
put sb right
załozyć (np biznes)
set up
on zniósł nieszczęście z godnością
he bore his misfortune with dignity
zamieszanie
confusion
nie żałuję
i don't regret
podejrzliwy
suspicious
to raczej nie był sukces
it was hardly a success
klątwa
a curse
Wszyscy się uciszyli
They all went quiet
złapać gumę
to have a puncture
mówiąc w kategoriach finansowych
speaking in terms of money
składać się
consist
wyświetlić
display
odmawiać
refuse
zawierać
inculde
odrzucać, odmawiać
turn down
odmawiać
refuse
rozpoznać
recognize
pozostawać
remain
zakazać
forbiden
przeszkadzać, zakłocać
distrub
bronić
defend
prosba
request
tłumaczyć, wyjaśniać
explain
przekonany
convinced
rozważać
consider
polepszyć
improve
angażować
angażować
rozwijać
develop
zrealizować
realize
utrzymać
maintain
odzyskać
regain
zapewnic, dostarczać
provide
przypuszczać
suppose
Made up sb's mind
zdecydować się
Czy zdecydowałeś się, na kogo będziesz głosować?
Have you made up your mind whom you are going to vote for?
ostrzec
warn
ujawniać, odkryć
reveal
przypuszczać
presume
okazać się
turn out
otrzymać
receive
twierdzić
claim
przybyć, przyjechać
arrive
obcy, nieznajomy
stranger
niezwykły
unusual
zwykły
ordinary
zauważyć
notice
ufać
trust
cel, zamiar
aim, purpose
dostarczać
supply
byc mile widzianym
be appreciated
udoskonalony, polepszony
improved
odrodzenie
revival
undergoing
przechodzi
anymore
więcej
to blame
winić
mankind
ludzkość
reach
osiągnąć
allow
pozwalać
conducted
prowadzony
arouse
wzbudzać, pobudzac do działania
proper
właściwy
amount
ilość
proof
dowód
Warn
ostrzeć, alarmować, uprzedzać
Intend
zamierzać
Consider
rozważyc, rozpatrywa
Erected
wzniesiony
Especially
zwłaszcza
Feature
funkcja, cecha
frekwencja
the turnout
Okazało się, że finansowo to klapa.
It proved to be a failure financially.
dokładny
accurate
ona denerwowała mnie
she upset me
cały czarny
black all over
pogłoska
a rumour
całkiem chętny
quite keen
zawiadomić ją
let her know
agresywny wobec moich pracowników
agressive towards my employees
rzemieślnik
craftsmen
Jak znieść tyle cierpienia?
How to bear so much suffering?
przejąc (np sklep)
take over
głęboka wiara religijna
deep religious faith
surowszy człowiek
harsher
zamożni kawalerowie
well-off bachelors
pozbyć się (kogoś)
to get rid of
odpowiedni
proper
obyczaje
the customs
wyśmiany
laughed at
ukochana wnuczka
beloved granddaughter
zebranie abstynentów
a teetotallers' meeting
handlarze robotników
slave traders
wystarczająco
sufficiently
rake off
grabione