30 terms

Crazy English 1-30

Crazy English from sentence 1 to sentence 30
STUDY
PLAY
Absolutely!
Chắc chắn thế! Đương nhiên rồi!
Absolutely impossible!
Tuyệt đối không thể!
All I have to do is learn English
Tất cả những gì tôi cần làm là học Tiếng Anh.
Are you free tomorrow?
Bạn có rảnh ngày mai không?
Are you married?
Cậu lập gia đình chưa?
Are you used to the food here?
Cậu đã ăn đồ ăn ở đây bao giờ chưa?
Be careful
Cận thận
Be my guest
Cứ tự nhiên nhé
Better late than never
Đến muộn còn hơn không đến
Better luck next time
Chúc may mắn lần sau
Better safe than sorry
Hãy cẩn thận thay vì nói lời xin lỗi.
Can I have a day off?
Tôi có thể nghỉ một ngày được không?
Can I help?
Tôi có thể giúp gì?
Can I take a message?
Có cần tôi chuyển lời không?
Can I take a rain check?
Cậu có thể mời mình bữa khác được không?
Can I take your order?
Ông muốn chọn món gì ạ?
Can you give me a wake-up call?
Cậu có thể gọi điện đánh thức mình được không?
Can you give me a feedback?
Anh có thể cho tôi vài nhận xét được không?
Can you make it?
Bạn có thể tới được không?
Can I have a word with you?
Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?
Catch me later
Lát nữa tìm tôi nhé!
Cheer up!
Vui lên nào!
Come in make yourself at home
Xin mời vào, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!
Could I have the bill, please?
Xin cho xem hóa đơn với ạ?
Could you drop me off at the air port?
Cậu chở mình đến sân bay được không?
Could you speak slower?
Ông nói chậm hơn được không?
Could you take a picture for me?
Bạn chụp giúp mình tấm hình được không?
Did you enjoy your flight?
Chuyên bay vui vẻ chứ?
Did you have a good day today?
Hôm nay cậu vui vẻ chứ?
Did you have a nice holiday?
Kỳ nghỉ vui vẻ chứ?