30 terms

Crazy English 121-150

Crazy English
STUDY
PLAY
I'll do my best
Tôi sẽ cố gắng hết sức
I'll get it
Để tôi đi nge điện thoại
I'll give you a hand
Để tôi giúp cậu một tay
I'll have to see about that
Tôi cần phải suy nghĩ về điều này
I'll keep my eyes open
Tôi sẽ lưu ý tới điều đó
I'll keep that in mind
Tôi sẽ ghi nhớ
I'll pick up the tab
Để tôi tính tiền
I'll play it by ear
Toi sẽ làm theo tùy hứng
I'll see what I can do
Để xem tôi có thể làm được những gì
I'll show you
Tôi sẽ chỉ cậu thấy
I'll take care of it
Để tôi làm việc đó
I'll take it
Tôi đã lấy rồi
I'll take your advice
Tôi ghi nhận lời khuyên của anh
I'll think it over
Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó
I'll treat you to dinner
Tôi muốn mời anh đi ăn tối
I'll walk you to the door
Để tôi tiễn anh ra cửa
I'm broke
Tôi nhẵn túi rồi
I'm crazy about English
Tôi rất thích tiếng Anh
I'm easy to please
Tôi rất dễ gần
I'm glad to hear that
Rất vui khi nghe điều đó
I'm glad you enjoyed it
Tôi vui vì bạn thích điều đó
I'm good at it
Tôi sở trường về điều này
I'm in a good mood
Tâm trạng tôi lúc này rất tốt
I'm in good shape
Tình trạng sức khỏe tôi rất tốt
I'm just having a look
Tôi chỉ nhân tiện xem qua thôi
I'm looking for a part-time job
Tôi đàng tìm việc bán thời gian
I'm looking forward to it
Tôi đang trông ngóng điều đó
I'm lost
Tôi bị hồ đồ mất rồi
I'm not feeling well
Tôi cảm thấy không được khỏe
I'm not myself today
Hôm nay tôi bị làm sao ấy