Pangangalaga sa Yamang-Lupa

Isulat kung Dapat (D) o Hindi Dapat (HD)
STUDY
PLAY
HD
Labis na pagputol sa mga puno.
HD
Magkaingin o magsunog ng mga puno sa bundok.
D
Magtanim ng mga bagong puno.
D
Hayaang mamuhay ang mga hayop sa gubat.
HD
Hulihin o patayin ang mga hayop sa gubat.
D
Magtanim ng mga halaman sa mga bakanteng lote o sa bakuran.
D
Kumuha lamang ng pagkaing kaya mong ubusin
HD
Mag-aksaya at magtapon ng pagkain.
D
I-recycle ang mga bagay na pwede pang gamitin
D
Panatilihing malinis ang paligid.
D
Maging maingat at magtipid sa mga gamit sa bahay at paaralan.