20 terms

Le Petit Nicolas: Le football

STUDY
PLAY
un terrain vague
niezagospodarowany teren
une combine
sposób, sztuczka
un touche
aut
agiter
poruszać/ wstrząsnąć, wymieszać
maigre
chudy
une mi-temps
połowa meczu
un but
bramka
tout de même
mimo wszystko
tirer au sort
losować
une herbe
trawa
une paille
słomka
désigner
wyznaczyć
oser
mieć czelność, odważyć się
se vexer
obrazić się
un arrière
tył, tylna część
frotter
pocierać, trzeć
un coup d'envoi
początek meczu
malin / malinge
1.sprytny, przebiegły
2. złośliwy
déchirer
porwać
être pressé
śpieszyć się